понеделник, 26 ноември 2007 г.

My.../Touch And Go/...

-Не затваряй... Може ли да направим .../1/...?!?!-Но...Защо...?!?!?... Да го Правим...?!??
-Ако... Не... Ненаправим... Първо ... Едно... !?!?!
-Ще ...Започнем ...Отначало...
-/10/... Искам по Устните...-/9/... Искам да те разроша...-/8/... Усещаш ли ме... Допиращо...?!?!
-Ела... Защо сме тук... Направо към... /1/...

-/7/... С Целувка...
-/6/... Дълго...
-/5/... Нежно...
-/4/... Палаво...-...Чакаи да дойде .../1/...
-Затвори очите ... Докато не стигнем до .../1/...

-Докосни ме...
-Да продължим... Горещо към .../1/...-Устни...-Прокарай пръсти ...-Усещаш ли...-/10/-/9/-/8/-/7/-/6/-/5/
-/4/

-/3/
-Сега смееш ли да ме докоснеш...?!?!-А... /2/...
-Не. Направо .../1/...
-А сега, Тихо...
-Затвори/очи/.../1/.../
Touch And Go/...


Няма коментари:

Публикуване на коментар