вторник, 12 април 2011 г.

Диаболично...

...но - не логично
може би носталгично
или просто идеологично
а защо не - символично...
/всъщност търсех смисъла на тази дума,
но не успях да открия нещо,
което да задоволи любопитството ми.../